Цени за енергийна ефективност и обследване

Обследване за енергийна ефективност и проектантски услуги, цени и срокове.

Изготвяне на докладът за оценка на съответствието за енергийна ефективност на инвестиционен проект съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Цената се определя според разгърната застроена площ (РЗП) и категорията на обекта:

РЗПЦена
до 200 м²150 лева
до 300 м²200 лева
до 500м²250 лева
над 500 м²По договаряне

* Включва разпечатване в три оригинални екземпляра.

* Необходими документи са част “Енергийна ефективност” и част „Архитектура“.

Изготвяне на сертификат за  енергийни характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Цената се определя според разгърната застроена площ (РЗП) и категорията на обекта:

РЗПЦена
до 150 м²250 лева
до 200 м²300 лева
до 300 м²400 лева
до 500м²600 лева
над 500 м²По договаряне

* Включва разпечатване в два оригинални цветни екземпляра.

* Необходими документи са част “Енергийна ефективност” и оценка за съответствие на част “Енергийна ефективност” на готовият проект.

* При липса на такава са необходими проекти по част “Архитектурна” и част “ОВК”.

Изготвяне на проект по част Енергийна ефективност

Цената се определя според разгърната застроена площ (РЗП) и категорията на обекта:

РЗПЦена
до 150 м²150 лева
до 300 м²300 лева
до 500м²450 лева
над 500 м²По договаряне

* Включва разпечатване в три оригинални екземпляра.

* Необходими документи са част “Архитектурна” , част “ОВК” и част “Ел“.

Изготвяне на проект по част ОВК

Цената  се определя според разгърната застроена площ (РЗП) и категорията на обекта:

РЗПЦена
до 150 м²250 лева
до 300 м²450 лева
до 500м²700 лева
над 500 м²По договаряне

* Включва разпечатване в три оригинални екземпляра.

* Необходими документи са част “Архитектурна”.


Енергийно обследване на сгради

При енергийно обследване на сгради цената се договаря конкретно за всеки обект.  Факторите за сформиране на оферта зависят от разгърната застроена площ (РЗП) и категорията на обекта, годината на построяване, повторяемостта на етажите и прочие.

РЗПЦена
до 1000 м²2000 лева
над 1000 м²По договаряне

Всички посочени цени са ориентировъчни , за конкретна оферта се свържете с нас.