Енергиен сертификат

Енергийният сертификат е документ, който оценява енергийните характеристики на вашия дом

Сертификат за енергийни характеристики е процедура подробно разписана в „НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради“.

Какво е енергиен сертификат

Сертификатът за енергийни характеристики представлява изчерпателен документ. Той се създава с цел да предостави ясна и надеждна информация относно енергийната ефективност на сграда. Включените в него елементи имат за цел да осигурят обективна оценка, която да бъде разбирана лесно от собствениците на сгради, потенциалните купувачи и потребителите на енергия.

 1. Класификация на енергийната ефективност:
  1. Сертификатът предоставя ясна класификация, обикновено от „A“ до „G“, където „A“ означава висока енергийна ефективност, а „G“ – ниска. Тази стандартизирана система позволява бързо и лесно сравнение между различни сгради.
 2. Информация за потребление на енергия:
  1. Детайлираните данни за консумацията на енергия включват информация за отопление, охлаждане, вентилация, топла вода и други системи. Това предоставя конкретна представа за начина, по който сградата използва енергия.
 3. Препоръки за подобрения:
  1. Сертификатът може да съдържа препоръки за подобрения, които да насърчат собствениците на сгради да предприемат конкретни мерки за повишаване на енергийната ефективност. Тези препоръки обикновено се фокусират върху конкретни области, където може да бъдат направени подобрения.
 4. Срок на валидност и обновяване:
  1. Сертификатът има определен срок на валидност, след който трябва да бъде обновен. Това осигурява актуална информация и насърчава собствениците на сгради да поддържат или подобряват енергийната ефективност.
 5. Емисии на CO2 и възможности за намаляване:
  1. Включването на информация относно емисиите на въглероден диоксид (CO2) свързани с енергийната консумация не само предоставя яснота относно околните ефекти, но и посочва възможности за намаляване на въглеродните следи.

Сертификатът за енергийни характеристики е инструмент, който спомага за повишаване на осведомеността и мотивацията за прилагане на енергоспестяващи мерки в сградите.

Цена за енергийнен сертификат

Цената за изработка зависи от разгъната застроена площ на обекта /РЗП/.

За обекти с площ до 100 м2 – 200 лв

За обекти с площ от 100 м2 до 300 м2- 300 лв

За обекти с площ от 300 м2 до 500 м2- 450 лв

За обекти над 500 м2- по договаряне

 • Посочените цени са ориентировачни и подлежат на коментар.

Руал ЕООД може да извърши енергийно обследване и да състави технически паспорт на всяка сграда спазвайки нормативната уредба.