Енергийно обследване на сгради | Технически паспорти

Енергийно обследване

При извършването на този процес се цели да се идентифицират възможности за подобрение на разходите по отопление и охлаждане на сградите. Както и потенциални спестявания при бъдещата им експлоатацията.

Виж→

Технически паспорти

Виж →

Енергийна ефективност

Виж →

+250

+800

Изработени технически паспорти

+1200

Най-добра цена

Какво представлява енергийното обследване?

Това е процес, чиято цел е да проучи и анализира дадена сграда. Енергийното обследване се извършва с цел оптимизиране и намаляване на разходите за енергия.

Какво представлява техническият паспорт?

Съгласно §5, т.64 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), това е документ, който включва информация относно техническите параметри на сградата, насоки за управление, поддръжка и ремонт. В него се записват всички извършени строителни и монтажни дейности след пускането на сградата в експлоатация.

Полезна информация

ТОП ОФЕРТА

Извършване на енергийни обследвания във всички региони на страната.

Започването на работа може да бъде инициирано само с плащане от 30% от общата стойност на услугата.

Необходими документи за енергийното обследване

Преди давсичко от съществено значение е събирането на информация за сградата, анализиране на ограждащите елементи на сградата, използваните материали, отоплителните уреди, и събиране на информация за енергийните разходи.

Виж →

Нормативна уредба

Нормативната уредба относно енергийната ефективност и най-съществените моменти в процеса на нейното прилагане.

Виж →

Необходими документи за нужни за техническите паспорти

Паспортът на сграда включва информация за строежа, основни характеристики, необходими мерки за поддържане, график за извършване на ремонти, както и указания и инструкции за безопасна експлоатация.

Виж →

Енергиен сертификат за проектни характеристики

Сертификатът за проектни енергийни характеристики се издава на нова сграда след завършване на строителството на сградата преди въвеждането й в експлоатация или при въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Виж →

За нас

„Руал“ ЕООД е вписана в публичния регистър за извършване на услуги, свързани с обследване за постигане на енергийна ефективност и сертификация на сгради. Те предоставят услуги по проверка на енергийната ефективност на отоплителни системи с водогрейни котли и на климатични системи в сгради. Фирмата също така извършва оценка за съответствие на инвестиционни проекти на сгради спрямо изискванията за енергийна ефективност и предоставя оценка за очакваните енергийни спестявания в сгради, в съответствие с чл. 43, ал. 2 и чл. 54, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.

Прочети повече →

Контакти

Телефон :+359 888 93 36 92

гр.Бургас, ул.Стара Планина 12 Б

g_dolapchiev@yahoo.com